Zebra Elektro

Zasady Współpracy

Zasady współpracy

Firmy i osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Zebra-elektro Sp. z o.o., prosimy o dostarczenie do biura firmy :
1. Kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej:
. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualna kopie wyciągu z KRS;
. kopii nadania numeru REGON;
. kopii nadania numeru NIP;
. podpisanie i przesłanie upoważnienia do wystawiania faktur VAT i wysyłania towaru bez podpisu odbiorcy.
2. Wypełnionego formularza wniosku rejestracyjnego zawierającego dane firmy oraz listę osób upoważnionych do odbioru dokumentów i zamówionego towaru. Wzór wniosku można pobrać z naszej strony: www.zebra-elektro.pl
Dokumenty należy złożyć osobiście, przesłać faksem lub listem poleconym. Dokumenty te wystarczą, aby zarejestrować firmę w naszym systemie sprzedaży Zebra-elektro. Firma może uzyskać również dostęp do niektórych informacji (np. aktualnych cenników) na stronie: www.zebra-elektro.pl po dokonaniu rejestracji na stronie przy pomocy formularza elektronicznego.

Ceny sprzedaży

1. Aktualne ceny dla klienta końcowego dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: cennik.
2. Dostęp do nich można uzyskać poprzez aktualne hasło dostępowe przesyłane po wypełnieniu formularza rejestracyjnego z poziomu strony www. Wersje drukowane cenników można także otrzymać w Dziale Handlowym. Podawane przez nas ceny są cenami katalogowymi do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość rabatów na towary zamieszczone w cennikach można uzyskać u naszych pracowników Działu Handlowego.

Zamówienia i realizacja

1. Zamówienie składać należy w formie pisemnej (fax lub poczta elektroniczna) kierując zamówienie do Działu Handlowego .Zamówienia można zrealizować również osobiście, bezpośrednio w biurze i magazynie firmy Zebra-elektro po ustaleniu wizyty z Działem Zamówień .
2. Do składania zamówień w imieniu klienta uprawnione są wyłącznie osoby przez niego wymienione w formularzu rejestracyjnym.
3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest faktura VAT, faktura pro-forma, pisemne potwierdzenie lub potwierdzenie na drodze elektronicznej zawierające asortyment, ilość, wartość zamówienia i termin realizacji.

Dostawy towaru

1. Zakupiony przez Państwa towar może zostać odebrany osobiście z magazynów firmy lub zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Przyjęte i potwierdzone zamówienia złożone do godziny 12.00 są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia złożone po tej godzinie realizowane będą w miarę możliwości pracowników magazynu, nie później niż na dzień następny. Czas dostarczenia w dni robocze wynosi 24 godziny. Wszystkie przesyłki realizowane są przez Zebra-elektro lub firmą kurierską .
3. Na życzenie klienta podajemy numer lub przesyłamy kopię listu przewozowego na e-mail klienta w celu umożliwienia prześledzenia drogi przesyłki.
4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
5. W przypadku zamówień dla firm, konieczne jest przefaksowanie upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu lub zamieszczenia odpowiedniej klauzuli na pisemnym zamówieniu.
6. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towarów z zamówienia.
7. Zamówienia o wartości powyżej 500 zł netto wysyłane są na koszt Zebra-elektro.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru, naruszenia opakowania paczki i taśm zabezpieczających lub uszkodzenia dostarczanych towarów w wyniku transportu, odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu niezgodności w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej zaraz przy dostawie. Podpisany przez pracownika firmy spedycyjnej protokół należy przesłać do działu handlowego Zebra-elektro dokonującego wysyłki towaru.

Formy płatności

1. Podstawową formą rozliczeń z Zebra-elektro jest płatność gotówkowa i inne jej formy (pobranie, przedpłata przelewem). Klient może uzyskać kredyt kupiecki po uzyskaniu pozytywnego zaopiniowania przez dyrektora ds. finansowo-handlowych na wniosek działu handlowego.
2. Dla dotychczasowych stałych kontrahentów firmy Zebra-elektro wszystkie dotychczasowe zasady współpracy finansowej pozostają nie zmienione.
3. Dane konta do regulowania należności
Zebra-elektro Sp. z o.o. Bank BZWBK Nr konta: 00-0000-0000-0000-0000-0000-0000

Serwis i warunki gwarancji

Zebra-elektro realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach własnego Działu Serwisu, dane adresowe znajdą Państwo w dziale Kontakt. Szczegółowe warunki gwarancji określają Ogólne Warunki Gwarancji oraz zbiór procedur serwisowych, które znaleźć można pod adresem: serwis.

Współpraca z dystrybutorami / partnerami handlowymi

1. W związku z dynamicznym rozwojem firma Zebra-elektro jest zainteresowana nawiązywaniem kontaktów handlowych na zasadzie partnerskiej współpracy z firmami o ugruntowanej pozycji handlowej w branży elektryczno-oświetleniowej. Pierwszym etapem współpracy handlowej jest zarejestrowanie partnera, przesłanie wymaganego kompletu dokumentów oraz podpisanie ” Umowy Dystrybutora”.
2. Wykaz wymaganych dokumentów zawiera Umowa o dystrybucję produktów firmy Zebra-elektro.
Powyższe warunki handlowe zostały zatwierdzone uchwała zarządu spółki i obowiązują od dnia dd.mm.rrrr. Zastrzegamy sobie możliwość zmian bez powiadamiania. Aktualne warunki współpracy znaleźć będzie można na naszej stronie internetowej www.zebra-elektro.pl

Design Studio WWW: Tworzenie stron internetowych